GENEL KURUL TUTANAĞI (25.04.2010)

25 NİSAN 2010 TARİHLİ

BAĞ-KUR APARTMANI

KAT MALİKLERİ

GENEL KURUL TUTANAĞI

     Tarihi ve gündemi, on beş gün önceden belirtilmiş ve kat maliklerine imza karşılığı verilmiş yazılı bir çağrıyla (davetiye) ve telefonla, tüm kat maliklerine bildirilen
Genel Kurul toplantısı, 25. 04. 2010 tarihinde, saat 11.00’da Bağ-Kur Apartmanına ait 11 No’ lu dairede başlamıştır:  Gündem gereğince yoklama yapıldı. Yoklama sonucunda, Genel Kurulu başlatmak için, hazirun cetvelinde (kat malikleri listesinde) gerekli çoğunluğun imzası bulunduğu görülmüştür.

    Ardından, Genel Kurul Divanı oluşturuldu. Divan Başkanlığına,  oybirliğiyle Hüseyin SEVİM seçildi. Divan Başkanı, Genel Kurul’un kendisine gösterdiği güvene teşekkür ettikten sonra, gündemi uygulamaya başladı.

    Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması için Ahmet İNCE’YE söz verdi.  İNCE, Yönetim Kurulu Başkanı olarak, bir yıl içerisinde yaptıkları çalışmaları ayrıntılı biçimde okudu, anlattı. Sonuçta, konuşmasının bir örneğini divana sundu.

    Denetleme Raporu’nu okumak üzere, Hamza Kara’ya söz verildi. Kara; Denetleme Raporu’nu okuyup açıkladı. Bir örneğini de divana verdi.

     Raporların görüşülmesine geçildi. Söz alan Ahmet Kavanoz, Yönetim Kurulu’na faaliyetlerinden ve özverili çalışmalarında ötürü teşekkür etti.

   Tuğba Mutlu, Bağ-Kur Apartmanında öncelikle asansörün çalıştırılmasını, katkı payını ödemeyen daire sahiplerinin, avukat aracılığıyla icraya verilmesini, böylelikle tüm kat maliklerinden gerekli meblağın toplanmasını, bu konuda bir avukatın görevlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

          Ahmet İNCE, üyelerin uygulanabilir projeler ortaya koymasını, öncelikle apartmanın bodrum ve teras bölgesindeki acil onarım ve sıva işlerinin yapılmasını, merdiven koridorlarında boyası silinen yerler ile duvarlarda kirlenen kısımların yeniden boyattırılmasını, maliyeti düşük işlerin öne alınmasını önerdi.  Daire sahiplerinin bir bölümünün, ASANSÖR  için ödemeleri gereken katkı paylarını ödemediklerinden yakındı. Önümüzdeki süreçte, asansör sorununun köklü çözümü için, borcu kalan kat maliklerinin süratle borçlarını ödemeleri, ayrıca asansör elektriği ve merdiven lambaları elektriği ile akar onarım giderlerinden her daire başına düşen 50 TL tutarındaki ORTAK GİDER borcunun vakit geçirilmeden ödenmesi gerektiğini vurguladı.

         Raporlarla ilgili görüşme ve konuşmaların ardından, gündemin “aklama” maddesine geçildi. Faaliyet Raporu,  Denetleme Raporu sırayla Genel Kurul’un onayına sunuldu. Genel Kurul üyeleri, her iki raporu oybirliğiyle aklayıp onayladı.

    Seçimlere geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan çıkmayınca, Genel Kurul üyelerinin yoğun ısrarı üzerine eski Yönetim Kurulu üyeleri, yeniden aday oldu ve böylece Ahmet İNCE, Meryem YAVUZ ve Mehmet YILMAZ, Genel Kurulun oy birliğiyle Yönetim Kuruluna seçildiler.

    Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine , Mustafa TURHAN, Murat MAZLUM ve Hüseyin Sevim oy birliğiyle seçildiler.

   Denetleme Kurulu üyeliklerine Ömer AYDOĞDU ve Hamza KARA, oy birliğiyle seçildiler.

    Yapılan tartışma ve görüşmelerin ardından, KAT MALİKLERİ GENEL KURULU, önümüzdeki süreçte, Bağ-Kur Apartmanıyla ilgili olarak yapılacak işler konusunda, aşağıdaki kararları almış ve bu kararların uygulanması için, yeni seçilen YÖNETİM KURULU’ nu görevlendirmiştir.

    KAT MALİKLERİ GENEL KURULU KARARLARI:

      1-Ana gayrimenkul ile ilgili tüm sorunlar ve özellikle apartmanımıza yapılan asansör konusunda “alacak tahsili, abone, ruhsat, bakım, onarım, güvenlik…” gibi sorunların çözümü için Yönetim Kurulu’na yetki verilmiştir.

      2-Yeni seçilen Yönetim Kurulu, üyelerden sağlayacağı maddi katkının miktarına göre, aşağıdaki ortak ve acil işlerin bir sıra dâhilinde yapılmasını hedefler:“ Ana gayrimenkulün bodrum bölgesindeki taşıyıcı kolonların ve sıvası dökülmüş alanın sıvattırılıp onartılması, elektrik şebekesinin daha kullanışlı hale getirilmesi, elektrik panosunun yenilenmesi… Binanın arka cephesindeki sıvası kopmuş alanın sıvattırılıp kapatılması, apartmanın dış cephesinin Belediye tarafından boyattırılması için gerekli girişimlerde bulunması, merdiven koridorlarında deforme olmuş duvarların boyattırılması, binada acil onarıma muhtaç kısımların yaptırılması…”

     3-Apartmanımızda ikamet eden aileler, oturdukları katın temizliğini, kendileri yapacaklar; bu iş için ayrıca temizlikçi görevlendirilmeyecektir

     4-Apartmanımızın temizlik ve düzeni; bakım, koruma ve onarımı konusunda apartman sakinlerinin uyması gereken kuralların Yönetimce yeniden yazılarak, ilgililere duyurulmasına karar verilmiştir.

     .

      Yönetim organlarına seçilenlere, tüm Genel Kurul üyeleri, başarı dilediler. Göreve yeniden seçilen Yönetim Kurulu üyeleri de Genel Kurula teşekkür ettiler.

     Genel Kurul gündeminde görüşülecek başka konu kalmadığından Divan Başkanı toplantıya son verdi. 25.04.2010

                                                Hüseyin SEVİM  

                                               DİVAN BAŞKANI  

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !