KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI

GÜNDEM: 1-Apartmanın asansör sorunu; onarım sorunları, elektrik, zil, diyafon ve mali sorunların görülmesi 2-İstifa dilekçelerinin görüşülmesi, 3-Yeni yönetim kurulunun görev paylaşımı, 4-Kat Malikleri olağan Genel Kurul tarihinin belirlenmesi  BAĞ-KUR APARTMANI KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI      13 Ekim 2010 tarihinde Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleriyle birlikte toplanan Kat Malikleri Kurulu, gündemindeki konuları görüşerek aşağıdaki kararları almıştır:     1- Apartmanımız kat malikleri Yönetim Kurulu, yapılan sözleşme gereği, Asansör yapımcısı MERT-SAN firmasının alacağı 21.000 TL'yi tamamen ödemiştir. Apartmanın asansör, zil, diyafon, elektrik... gibi ortak onarım işleriyle ilgili, kat malikleri ve kiracıların, Yönetime borçları, toplam olarak 2700 TL’dir. Apartman sakinleri adına, ortak giderleri karşılamak amacıyla Yönetimin sağladığı 700 TL tutarındaki, kredi, bu hesaptan ödenecektir.     25.04.2010 tarihinde yapılan Bağ-Kur Apartmanı Kat Malikleri Kurulu sonrasında Yönetim Kurulu’nun yaptığı çalışmalar, gelir- gider durumu incelenmiş ve onanmıştır. Apartman yönetimine borcu olan kat malikleri ve kiracıların adları ve borç miktarları apartmanımızın web sitesinde sürekli yayımlanacak, ödemede geciken ilgililer uyarılacaktır. Yeni Yönetim Kurulu,  apartman alacaklarını, en kısa sürede tahsil edecektir.     2-Yönetim Kurulu asıl üyelerinden Ahmet İNCE, Meryem YAVUZ ve Mehmet YILMAZ' ın,  kurulumuza sundukları dilekçelerinde belirttikleri mazeretleri nedeniyle, yönetimden istifa istekleri kurulumuzca uygun görülmüş ve kabul edilmiştir. İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine, yedek üyeler Murat MAZLUM, Mustafa TURHAN ve Hüseyin SEVİM görev almışlardır.    3-Yeni Yönetim Kurulu, kendi aralarında yaptıkları kısa görüşme sonucunda aşağıdaki şekilde görev paylaşımı yapmışlardır: Başkan: Murat MAZLUM, Yazman: Mustafa TURHAN, Üye: Hüseyin SEVİM.    4-Kat Malikleri Yıllık Olağan Kurulu'nun 2011 Yılı Nisan ayının son haftasında yapılması kurulumuzca karar altına alınmıştır.    5-İstifa eden Yönetimin evrakları, yeni Yönetim Kurulu’na devredilecek, bu yönetim, Olağan Genel Kurula kadar, Bağ-Kur Apartmanıyla ilgili bakım, koruma ve onarım çalışmalarını sürdürecek ve bu faaliyetleri bir rapor halinde, Nisan 2011 sonunda toplanacak olan Kat Malikleri Kurulu’na sunacaktır.    Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verilmiştir.                                                                                                                                                                                                           13.10.2010  

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !